sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Naam instelling: Stichting Koningsheide
KvK-nummer: 41046602
RSIN-nummer: 009747370

2020

Beleidsplan ANBI 2020
Staat van Baten en Lasten 2020

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen honorering. Voor secretariële ondersteuning is een afspraak gemaakt met een extern bedrijf tegen een vast bedrag per jaar.