Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Reglement
Koningsheideprijs 2020

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kan een prijs toekennen aan een psychiater/gedragsdeskundige, die niet ouder is dan veertig jaar, die door een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie.

De prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen geldbedrag. De eerstvolgende prijs wordt in het voorjaar 2020 uitgereikt (voor meer informatie zie te zijner tijd ‘Koningsheideprijs' op deze website) en zal € 5.000,- bedragen.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kent de prijs toe op voordracht van een jury (bestaande uit prof. dr.T.A.H. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. dr. R.J. Verkes, dr. L. t Hart-Kerkhoffs en. dr. S. Roza), die door het bestuur wordt benoemd. Juryleden stemmen bij de beoordeling niet mee over ingezonden publicaties uit eigen afdeling/instelling noch over publicaties waarbij zij mede-auteur zijn.

Auteurs, zowel individueel als ook als eerste auteur van een groep, kunnen een of meer publicaties -verschenen in de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020- aanmelden. Verder kan een ieder kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur van de Stichting Koningsheide met een aanmeldingsbrief/mail en het betreffende artikel. De aanmelding dient te geschieden uiterlijk op 1 februari 2020 (De inzendingstermijn sloot oorspronkelijk op 1 september 2019 maar is op voorstel van de jury verlengd). Bij tijdschriftartikelen telt niet de datum van ‘epub ahead of print’. Bij shared first autorships kan ook de tweede auteur indienen bij wijze van eerste auteur.
Indien de jury geen kandidaten voordraagt, besluit het bestuur van de Stichting Koningsheide geen prijs toe te kennen.

De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur van de Stichting Koningsheide te bepalen wijze. Hoogleraren benoemd vanwege de Stichting Koningsheide kunnen als co-auteur publicaties aanmelden, doch uitsluitend eerste auteurs kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide draagt ervoor zorg dat aan de prijs en de prijsuitreiking de nodige publiciteit wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide beslist met betrekking tot alle onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet.

Auteurs worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020 onder de aandacht van de jury te brengen door zes exemplaren ervan te zenden aan mr. J. Balkema, secretaris van de Stichting (adres: Directiebureau Transfore, Gebouw Schroeder van der Kolk (nummer 5), Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer). Degenen die een publicatie onder de aandacht van de jury brengen, worden tevens uitgenodigd dit te doen.
Het verdient de voorkeur dat de publicaties digitaal worden ingediend. Dan kan met een enkel exemplaar worden volstaan. De publicatie digitaal zenden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.