Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

De Stichting Koningsheide subsidieert al gedurende vele jaren projecten in het grensgebied van de reguliere geestelijke gezondheidszorg en de samenleving. Zo heeft de Stichting voor het terrein van de forensische psychiatrie een psychologie een aantal bijzondere leerstoelen gerealiseerd.

Ter verdere stimulering van dit wetenschapsterrein heeft het bestuur van de Stichting een prijs ingesteld. Deze is bestemd voor een gedragskundige die met een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie. In 2017 zal deze prijs ten bedrage van € 5.000,- voor de vierde maal worden uitgereikt.

In eerdere aankondigen is aangegeven dat de beoordelingsperiode op 1 januari 2016 afliep. Omdat er weinig inzendingen waren, is deze periode verlengd tot 1 januari 2017.

Auteurs worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 september 2013 tot 1 januari 2017 onder de aandacht van de jury te brengen door deze te zenden  aan mr. J. Balkema, secretaris van de Stichting (adres: Nysingh advocaten-notarissen N.V., Postbus 9220, 6800 KA Arnhem). De sluitingsdatum voor de aanmelding van publicaties is 1 februari 2017.

Een jury bestaande uit prof. Th. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle en prof. dr. R.J. Verkes zal de ingezonden bijdragen beoordelen. De prijs zal in het voorjaar van 2017 worden uitgereikt.

Nadere informatie over het voor de prijs opgestelde reglement is te vinden onder reglement

Copyright © 2014. All Rights Reserved.