Stichting

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

De Stichting Koningsheide subsidieert al gedurende vele jaren projecten in het grensgebied van de reguliere geestelijke gezondheidszorg en de samenleving. Zo heeft de Stichting voor het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie een aantal bijzondere leerstoelen gerealiseerd.

Ter verdere stimulering van dit wetenschapsterrein heeft het bestuur van de Stichting een prijs ingesteld. Deze is bestemd voor een gedragsdeskundige, die niet ouder is dan veertig jaar, die met een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie. In 2020 zal deze prijs ten bedrage van € 5.000,- voor de vijfde maal worden uitgereikt.

Auteurs worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2017 tot 1 augustus 2019 onder de aandacht van de jury te brengen door deze te zenden aan mr. J. Balkema, secretaris van de Stichting (adres: Directiebureau Transfore, Gebouw Schroeder van der Kolk (nummer 5), Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer). De sluitingsdatum voor de aanmelding van publicaties is 1 september 2019.

Een jury bestaande uit prof. Th. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. dr. R.J. Verkes en twee nog te benoemen personen, zal de ingezonden bijdragen beoordelen. De prijs zal in januari 2020 worden uitgereikt.

Nadere informatie over het voor de prijs opgestelde reglement is te vinden onder reglement.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.